اخبار

همایش "استفاده از طعم دهنده ها در مواد غذایی" به همت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با حضور پروفسور MIRO SMRIGA  استادی از کشور ژاپن با حضور نمایندگانی از ادارات نظارت بر مواد غذایی کشور،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،انجمن ها و صنوف دانشگاهی و صنایع غذایی کشور برگزار شد.