اخبار

ولادت با سعادت حضرت عیسی بن مریم مبارک

دانه های بلورین برف آرام آرام بر سقف کلبه ای کوچک و زیبا در میان جنگلی با درختان بلند و سپیدپوش فرود می آیند. آدم برفی با لبخندی بر لب، از پشت پنجره به نظاره نشسته است. همه به دور درخت کاج تزئین شده کریسمس جمع اند و چه شادمانه سال نو را در کنار هم جشن می گیرند. کریسمس، این عید باشکوه بر همه مسیحیان عزیز مبارک باد.