اخبار

مردم زلزله زده کرمانشاه آواره کوچه و خیابان

پاییز است. زیر بارانم بی چتر، سقفم آسمان و سرپناهم تنها یک پتو که برای در امان ماندن از سرما، چند متر آن طرف تر از آوار روی سرم کشیده ام. صدایم خیس و بارانی ست و سرخی بینی ام لو می دهد که من هم پا به پای ابرها باریده ام. زمین خانه ام تابلوی قشنگی شده است: مادرم، پدرم، خاک و باران. این روزها برای من عشق یعنی تابیدن خورشید بر شب هایم. این جا در قلب ما پاییز طولانی ست.

حواس شهر پرت شادی بارش برف و باران است و نمی دانیم که آن ها دل به وعده هایی بستند که در تب داغ شب آوار به سویشان روانه شد. تنها مرهم مان بر زخم دل زلزله زدگان، فراموش نکردن آن هاست. برند بینگو در این حال و هوا، مصیبت دیدگان¬ مان را از یاد نبرد و با ارسال کانکسی به شهرستان سرپل ذهاب همدردی خود را با آن ها ابراز کرد.